MENU

Pengguna boleh melayari portal Sistem Sokongan Elektronik Perlesenan Perniagaan(BLESS) di
http://open.bless.gov.my/
bagi mendapatkan maklumat dan kemudahan dalam memohon lesen/permit bagi memulakan sesebuah perniagaan.