MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2016

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

Bulan Jumlah Aduan Awam Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 4 2 50%
Februari 2 1 50%
Mac 1 1 100%
April 4 4 100%
Mei 2 2 100%
Jun 4 4 100%
Julai 2 2 100%
Ogos 7 7 100%
September 1 1 100%
Oktober 6 6 100%
November 4 4 100%
Disember - - -

 

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.

Bulan Jumlah Kes Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 1 1 100%
Februari 1 1 100%
Mac 1 1 100%
April 0 0 100%
Mei 0 0 100%
Jun 0 0 100%
Julai 0 0 100%
Ogos 0 0 100%
September 0 0 100%
Oktober 1 1 100%
November 0 0 100%
Disember - - -

 

3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh masa 14 bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.

Jenis Lesen

Bulan

Bilangan Permohonan

Bilangan Yang Telah Diluluskan

Peratusan Bilangan Lesen Yang Telah Dikeluarkan

Perniagaan Tidak Kritikal

Januari 11 11 100%
Februari 10 10 100%
Mac 11 11 100%
April 18 18 100%
Mei 11 11 100%
Jun 2 2 100%
Julai 3 3 100%
Ogos 3 3 100%
September 2 2 100%
Oktober 9 9 100%
November 2 2 100%
Disember - - -

Perniagaan Kritikal

Januari 0 0 100%
Februari 1 0 0%
Mac 1 0 0%
April 0 0 0%
Mei 0 0 0%
Jun 0 0 0%
Julai 0 0 0%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 0 0 0%
November 0 0 0%
Disember - - -

Promosi

Januari 1 1 100%
Februari 1 1 100%
Mac 1 1 100%
April 0 0 0%
Mei 3 3 100%
Jun 5 5 100%
Julai 2 2 100%
Ogos 1 1 100%
September 1 1 100%
Oktober 2 2 100%
November 2 2 100%
Disember - - -

Ekspo

Januari 2 2 100%
Februari 2 2 100%
Mac 1 1 100%
April 0 0 0%
Mei 1 1 100%
Jun 0 0 0%
Julai 2 2 100%
Ogos 1 1 100%
September 1 1 100%
Oktober 0 0 0%
November 1 1 100%
Disember - - -

 

4. Memproses dan meluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja permohonan lesen perniagaan pasar malam, pasar sehari dan Pasar Ramadhan.

Kategori Lesen

Bulan

Permohonan Diterima

Permohonan Diproses

Peratusan Permohonan Diproses

Lesen Pasar Malam / Sehari

Januari 0 0 0%
Februari 47 47 100%
Mac 0 0 0%
April 0 0 0%
Mei 0 0 0%
Jun 108 108 100%
Julai 0 0 0%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 0 0 0%
November 0 0 0%
Disember - - -

Lesen Pasar Ramadhan

Januari 0 0 0%
Februari 0 0 0%
Mac 0 0 0%
April 0 0 0%
Mei 0 0 0%
Jun 154 154 100%
Julai 0 0 0%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 0 0 0%
November 0 0 0%
Disember - - -

 

5. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 3 3 100%
Februari 0 0 0%
Mac 1 1 100%
April 1 1 100%
Mei 1 1 100%
Jun 1 1 100%
Julai 2 2 100%
Ogos 0 0 0%
September 0 0 0%
Oktober 1 1 100%
November 0 0 0%
Disember - - -

 

6. Memproses permohonan Permohonan Serentak / Kebenaran Merancang dalam tempoh 108 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Permohonan Serentak

Januari

3 3 (100%) 0

Februari

1 1 (100%) 0

Mac

3 3(100%) 0
April 1 0(0%) 0
Mei 0 0 0

Jun

1 1(100%) 0
Julai 0 0 0
Ogos 1 1(100%) 0
September 1 1(100%) 0
Oktober 1 1(100%) 0
November 0 0 0
Disember - - -

Kebenaran Merancang

Januari

1 1 (100%) 0

Februari

0 0 0

Mac

0 0 0
April 0 0 0
Mei 1 0 0
Jun 0 0 0
Julai 0 0 0
Ogos 2 2(100%) 0
September 2 0 0
Oktober 2 0 0
November 0 0 0
Disember - - -

 

7. Memproses permohonan Pelan Bangunan / Tambahan dan Pindaan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Kerja Kecil Bangunan dalam tempoh 69 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

 Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Pelan Bangunan

Januari

1 1 (100%) -

Februari

1 1 (100%) -

Mac

     

April

     
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September 3    
Oktober 2    
November      
Disember - - -

Pelan Bangunan

(Tambahan)

Januari

- - -

Februari

4 2 (50%) -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

Permit Bangunan Sementara

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

- - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember 1 - -

Kerja Kecil Bangunan

Januari

5 5 (100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

 

8. Memproses permohonan dan kelulusan Pelan Kejuruteraan dalam tempoh 80 hari.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 1 1 100%
Februari - - -
Mac - - -
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -