MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH SIK BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2018

1. Memastikan semua aduan awam yang diterima akan diurus dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

Bulan Jumlah Aduan Awam Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari 6 6 100%
Februari 5 5 100%
Mac 3 3 100%
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

 

2. Semua aduan am kesihatan dalam bidang kuasa Majlis akan disiasat serta diambil tindakan dalam masa 7 hari bekerja.

Bulan Jumlah Kes Yang Diterima Jumlah Tindakan Yang Diambil Peratusan Tindakan Yang Diambil
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      
       
       

 

3. Memproses dan meluluskan permohonan lesen perniagaan dalam tempoh masa 14 bekerja (tidak kritikal) dan 45 hari bekerja (kritikal) dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan diluluskan oleh jabatan-jabatan yang berkaitan.

Jenis Lesen

Bulan

Bilangan Permohonan

Bilangan Yang Telah Diluluskan

Peratusan Bilangan Lesen Yang Telah Dikeluarkan

Perniagaan Tidak Kritikal

Januari 8 8 100%
Februari 11 11 100%
Mac 3 3 100%
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Perniagaan Kritikal

Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Promosi

Januari 2 2 100%
Februari 2 2 100%
Mac 1 1 100%
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Ekspo

Januari - - -
Februari 4 4 100%
Mac - - 100%
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

 

4. Memproses dan meluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja permohonan lesen perniagaan pasar malam, pasar sehari dan Pasar Ramadhan.

Kategori Lesen

Bulan

Permohonan Diterima

Permohonan Diproses

Peratusan Permohonan Diproses

Lesen Pasar Malam / Sehari

Januari 214 214 100%
Februari 198 198 100%
Mac 97 97 100%
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Lesen Pasar Ramadhan

Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

 

5. Memproses permohonan Pindah Milik Pegangan dalam tempoh 1 hari bekerja.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari 3 3 100%
Februari 4 4 100%
Mac 6 6 100%
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

 

6. Memproses permohonan Permohonan Serentak / Kebenaran Merancang dalam tempoh 108 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Permohonan Serentak

Januari

- - -

Februari

2 2(100%) -

Mac

- - -
April      
Mei      

Jun

     
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Kebenaran Merancang

Januari

1 1(100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

 

7. Memproses permohonan Pelan Bangunan / Tambahan dan Pindaan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Kerja Kecil Bangunan dalam tempoh 69 hari.

Jenis Permohonan

Bulan

 Jumlah Yang Diterima

Jumlah Yang Diselesaikan Mengikut Piagam Pelanggan & Peratusan

Jumlah Yang Diselesaikan Melebihi Piagam Pelanggan & Peratusan

Pelan Bangunan

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

     
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Pelan Bangunan

(Tambahan)

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

     
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Permit Bangunan Sementara

Januari

1 1(100%) -

Februari

- - -

Mac

- - -

April

     
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

Kerja Kecil Bangunan

Januari

- - -

Februari

- - -

Mac

2 2 1(100%)
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember      

 

8. Memproses permohonan dan kelulusan Pelan Kejuruteraan dalam tempoh 80 hari.

Bulan Jumlah Permohonan Yang Diterima Jumlah Permohonan Yang Diproses Peratusan Permohonan Yang Diproses
Januari - - -
Februari - - -
Mac - - -
April      
Mei      
Jun      
Julai      
Ogos      
September      
Oktober      
November      
Disember