MENU
LampiranSaiz
PDF icon Borang A- Kebenaran Merancang31.44 KB
PDF icon Bayaran Proses Pelan KM38.73 KB
PDF icon Perakuan Pematuhan oleh PSP15.33 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Serentak Kebenaran Merancang dan  Pelan Bangunan (Bangunan Sesebuah)212.36 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Penamaan Taman, Jalan dan Penomboran Bangunan.20.56 KB
PDF icon Senarai Semakan Permohonan Kebenaran Merancang91.92 KB
PDF icon Borang Permit Baru Kategori B13.3 KB
PDF icon Surat Perakuan Permohonan IWK8.99 KB
PDF icon Senarai Semakan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Rumah  Sesebuah27.81 KB
PDF icon Borang EXPA74.17 KB
PDF icon Borang Permit Baru Kategori A60.28 KB
PDF icon Surat Perakuan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia76.18 KB
PDF icon Borang Permit Baru Kategori B60.61 KB
PDF icon Surat Perakuan Pemohon JPS8 KB
PDF icon Matriks Edaran Dokumen27.89 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap31.53 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan45.06 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah44.56 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan32.16 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman33.5 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Menara Telekomunikasi48.83 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Penyerahan dan Pemberi Milikan Semula (Seksyen 204D) Kanun Tanah Negara48.04 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Serentak Pelan Bangunan Dan Kebenaran Merancang Untuk Menara Telekomunikasi.49.04 KB
PDF icon Senarai Semakan Permohonan  Kelulusan Pelan Bangunan82.69 KB
PDF icon Borang I Pindah Milik Cukai Pintu105.45 KB
PDF icon Borang J Pindah Milik Cukai Pintu105.27 KB
PDF icon BORANG KEBENARAN PENGHANTARAN MAKANAN COD104.67 KB
PDF icon BORANG PENGESAHAN KESIHATAN192.89 KB