MENU
 1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 2. Undang-undang Kecil Iklan (Penguasa-Penguasa Tempatan) Negeri Kedah 1982
 3. Undang-undang Kecil Penjaja (Pihak Berkuasa Tempatan) Negeri Kedah 1983
 4. Undang-undang Kecil (Taman) Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983
 5. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983
 6. Undang-undang Kecil Perlesenan, Perniagaan dan Perusahaan (Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1985)
 7. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan
 8. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya
 9. Undang-undang Kecil Pasar
 10. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau Majlis Daerah Sik 2009
 11. Undang-undang Kecil Hotel Majlis Daerah Sik 2009