MENU

Majlis Daerah Sik  di dalam usaha untuk memudahkan para pelanggan membuat pembayaran secara online. Pelanggan boleh membayar bil cukai taksiran secara online seperti berikut :-

 

Pembayaran Cukai Taksiran boleh dilakukan melalui :

::   Manual Pengguna     ::