MENU

Perkhidmatan Sewa Pokok Bunga

BIL

PERKARA

KADAR (RM)

KADAR A

KADAR B

1.

 SEWAAN POKOK BUNGA

   
 

 Pasu Bunga Besar 15 ”

RM 2.00 / unit

RM 3.00 / unit

 

 Pasu Bunga Biasa

RM 1.50 / unit

RM 2.50 / unit

 

 Pasu Bumga Kecil

RM 1.00 / unit

RM 2.00 / unit

 

 Pasu Annuals ( Bermusim )

RM 3.00 / unit

RM 3.50 / unit

 

 

 

 

2.

  CAJ PENGANGKUTAN

 

 

 

 Dalam Kawasan Perkhidmatan

RM 35.00

RM 35.00

 

 Luar Kawasan Perkhidmatan

RM 45.00

RM 45.00

 

 

 

 

3.

 CAJ TAMBAHAN PENGGUNAAN                     PASU                                               BUNGA  /PENGANGKUTAN

 

 

 

 Hari Kelepasan Am / Cuti Mingguan

20% drp kos keseluruhan

20% drp kos keseluruhan

 

 Hari Biasa ( diluar waktu pejabat )

10% drp kos keseluruhan

10% drp kos keseluruhan

 

 

 

 

4.

 KEROSAKKAN PASU BUNGA

 

 

 

 Pemecahan Pasu Besar

RM 10.00 / unit

RM 10.00 / unit

 

 Pemecahan Pasu Biasa

RM 5.00 / unit

RM 5.00 / unit

 

 Kerosakkan Pokok / Kehilangan Pasu Bunga

2 kali ganda harga pokok

2 kali ganda harga pokok

 

 

 

 

5.

 DEPOSIT

 

 

 

 Bayaran Pendahuluan

RM 500.00

RM 500.00

 

 

 

 

6.

  KOS PERSIAPAN

 

 

 

 Persiapan Pentas

RM 100.00

RM 100.00

Petunjuk :
KADAR A – Agensi Kerajaan / Sekolah / Rumah Ibadat
KADAR B – Swasta / Persatuan / Persendirian